top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαSotiris Mavros

#GetReady


Σας καλωσορίζουμε στο Mall of Cyprus presents Running Under The Moon® και σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας


Οι αριθμοι συμμετοχής σας έχουν σταλεί με ACS Courier. Οι αριθμοι για σκοπους ασφαλειας και ταυτοπροσωπίας είναι αυστηρά προσωπικοί. Ο αριθμός συμμετοχής θα πρέπει να είναι ορατός στην μπροστινή πλευρά της μπλούζας του συμμετέχοντα καθόλη την διάρκεια του αγώνα.


Welcome to the Mall of Cyprus presents Running Under The Moon® and thank you for your participation


Your bib numbers have been sent by ACS Courier. The numbers for security and identity purposes are strictly personal. The bib number must be visible on the front of the participant's jersey throughout the race.


Για όσους δεν μας παρείχαν Κυπριακό αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση θα έχουμε στον 1ο όροφο τους αριθμούς συμμετοχής για να τον παραλάβουν, σας έχει αποσταλεί προσωπικό email.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ θα πρέπει να πάτε στο κοντινότερο ACS Courier της διεύθυνσης σας για να παραλάβετε τον αριθμό σας. ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ τους αριθμούς σας στον αγώνα.


For those who did not provide us with a local phone number or address, we will have your bib number on the 1st floor to receive it, a personal email has been sent to you.

EVERYONE else should go to the nearest ACS Courier of the address entered during registration to pick up your bib number. WE WILL NOT HAVE your bib numbers at the race.

Την Παρασκευή 17 Ιουνιου 2022 θα πρέπει να έρθετε στον χώρο στάθμευσης του 1ου ορόφου στο Mall Of Cyprus ( 2025, Βεργίνας 3, Στρόβολος ) στις 19:00 για τον αγώνα των 5χλμ και στις 20:00 για τον αγώνα των 10χλμ . Ως σημείο συνάντησης προτείνουμε να ορίσετε το stool table της ομάδας σας ή την τέντα του σωματείου σας.


On Friday, June 17, 2022 you must come to the 1st floor parking lot at Mall Of Cyprus (2025, Verginas 3, Strovolos) at 19:00 for the 5km race and at 20:00 for the 10km race. As a meeting point we suggest you set the stool table of your team or the tent of your runing club.


Η εκκίνηση θα γίνει στις 19:30 ακριβώς κάτω στον δρόμο έξω από την είσοδο 3, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα σας κατευθύνουμε στην έξοδο 3 μέσω της ράμπας εισόδου-εξόδου των αμαξιών προς τον 1ο όροφο η οποία θα είναι κλειστή για τα τροχοφόρα.


The start will be at 19:30 just down the road outside the entrance 3, there will be announcements and we will direct you to the exit 3 through the entrance-exit ramp of the cars to the 1st floor which will be closed for vehicles.


Στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθαι παρακαλούμε όπως παραχωρηθούν οι πρώτες θέσεις στην εκκίνηση για τους αθλητές οι οποίοι θα κάνουν επιδόσεις, ο εταιρικός αγώνας για τρέξιμο η περπάτημα θα τοποθετηθεί στις πίσω σειρές της εκκίνησης.


In the context of fair play, please provide the first places at the start for the athletes who want to go fast, the corporate race for running or walking will be placed in the back rows of the start.

Η διαδρομή του αγώνα είναι κλειστή και ασφαλισμένη από την διακίνηση τροχοφόρων με στελέχη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου και εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας

Στον χώρο της αφετηρίας θα υπάρχει ασθενοφόρο και επί της διαδρομής θα υπάρχουν κινούμενοι διασώστες με μηχανή.


The route of the race is closed and secured from vehicles with members of Cyprus Police Force and a private security company.

There will be an ambulance at the starting point and there will be motorized rescuers on the route.


Οι φωτογράφοι μας θα σας περιμένουν στην διαδρομή, κάντε σαματά για να τραβήξετε την προσοχή τους !!!


Our photographers will be waiting for you on the route, make a fuss to get their attention !!!


Μετά τον τερματισμό σας ο οποίος είναι στον δρόμο έξω από την είσοδο 3 μπορείτε να κατευθυνθείτε προς τον 1ο οροφο του Mall Of Cyprus όπου θα βρείτε δωρεάν νερό, φρούτα και κεραστικά των χορηγών μας.


After your finish, which is on the road outside entrance 3 you can head to the 1st floor of the Mall Of Cyprus where you will find free water, fruit and treats from our sponsors.


Η συναυλία με την Μυρτώ Μελετίου και την μπάντα της θα έχει ήδη ξεκινήσει, καλέστε την οικογένεια και τους φίλους σας για να τους απολαύσετε μαζί.

The concert with Myrto Meletiou and her band will have started, invite your family and friends to enjoy them together.


#GetReady

39 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
bottom of page